• Град Харманли
  • Клиент Основно Училище Алеко Константинов
  • Вид услуга Монтаж на нова дъсчена обшивка + нови керемиди
  • Дата 02.03.2022
позвъни сега